Z historie Nové Hospody

Nová Hospoda byla vystavěna v roce 1812 jako formanská hospoda na Zlaté stezce, po které se vozila sůl ze solné komory na sever. Hostinská činnost probíhala až do roku 1933, zemědělská následujících dvacet let a pak byla ukončena násilným vystěhováním majitelů v roce 1956. Roku 1992 se vrací dědic a dnešní majitel, který usedlost zrekonstruoval a opravil do současné podoby. Jeho první počinem bylo znovuosazení zvoničky zvonem, který byl po 40 let uchován v kostele v blízkém Sedlci. Na zvonu je vylit nápis: "Tomáš Štika první na Nové Hospodě za vyváznutí z těžké nemoci založil tento zvon roku 1894".
 

Historie1

Historie 2